پروژه مهندس ملکی

  • منطقه: کرج،کردان
  • نوع پروفیل: وینتک کشویی دوطرف لمینیت
  • تعداد واحد: ۲ /تعداد طبقات : ۲ / تعداد پنجره :۳۰
  • سال اجرا:  ۹۵
  • admin
  • آذر ۱۹, ۱۳۹۶
Thanks for watching!